default logo

Organisatie

De Stichting SPQR is organisator van het Romeinse evenement Sempervivetum. Gemeente Simpelveld is de opdrachtgever. Voorafgaande edities was er een hele nauwe samenwerking tussen de stichting en de Gemeente. Voor de 2017 editie heeft gemeente Simpelveld besloten om een minder actieve rol te spelen op uitvoerend niveau. Organisatorisch blijft de Gemeente Simpelveld echter heel nauw betrokken.

Stichting SPQR, Gillishof en Kasteel De Bongard werken voor deze 3e editie samen om er een succes van te maken.

Zonder de steun van Gemeente, Provincie en sponsoren is het niet mogelijk om een Romeins evenement van deze omvang en kwaliteit neer te zetten.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur van SPQR omvat momenteel 4 personen:

  • de voorzitter
  • penningmeester
  • educator
  • programma-manager

 

Vrijwilligers
Het bestuur wordt ondersteund door diverse vrijwilligers. Omdat Sempervivetum nog steeds groeiend is, zoekt de stichting vrijwilligers die willen ondersteunen en helpen bij de organisatie.

Interesse? Klik dan op onderstaande afbeelding voor meer informatie!

Doelstellingen
Het voornaamste doel van Sempervivetum is het geven van een interactief kijkje in de wereld van Romeins Zuid-Limburg. Daarnaast speelt educatie een belangrijke rol. Spelenderwijs leren kinderen van alles over archeologie, het Romeinse Rijk, hun invloed op de regio Zuid-Limburg en het dagelijkse leven van toen én nu.
Daarnaast stelt Stichting SPQR zich ten doel om partijen met elkaar te verbinden in het teken van Romeinen in Zuid-Limburg. Er wordt o.a. samengewerkt met musea, heemkunde, verenigingen, archeologische vereniging LGOG en ondernemers.