default logo

Oorsprong/historie

Het Romeinse evenement Sempervivetum vindt op 7, 8 en 9 juli 2017 voor de derde keer plaats in Bocholtz, Gemeente Simpelveld.

De locatie ligt misschien niet voor iedereen voor de hand, maar wie dieper graaft, weet wel beter. De regio heeft namelijk een enorm rijke archeologische achtergrond. Dwars door Zuid-Limburg liep van Maastricht via Valkenburg, Voerendaal, Heerlen naar Landgraaf de ‘Via Belgica’, een enorm belangrijke doorgangsweg uit de Romeinse Tijd van Noord-Frankrijk naar Keulen. Langs die weg ontstonden welvarende dorpen die profiteerden van de gunstige ligging.

Op het grondgebied van Bocholtz liggen een 4-tal zogenaamde Villae Rusticae, de hele regio verbergt er zo’n 60, voor zo ver bekend. Deze villa’s waren grote boerenbedrijven die in onze regio rijk werden vanwege veeteelt en de productie van spelt. Dit gewas groeide erg goed op de Limburgse löss en de afzetmarkt voor huiden en vlees was groot dankzij de ligging langs de Via Belgica.

De wereldberoemde ‘sarcofaag’ van Simpelveld werd in de jaren dertig van de vorige eeuw ontdekt toen er een kelder van een woonhuis werd uitgegraven. Uniek is de binnenkant van de askist die versierd is met reliëfs. De Dame die er in begraven lag, is er te zien temidden van haar meubels.  De ontdekker van de askist kon van de opbrengst van de verkoop ervan aan het Rijksmuseum in Leiden maar liefst 3 woonhuizen bouwen!
In Simpelveld werden meerdere grafvondsten gedaan en ook in Bocholtz werd vrij recent nog een zogenaamd tumulusgraf opgegraven met daarin een rijkdom aan spullen. Deze ontdekkingen getuigen allen van een rijke voorgeschiedenis in dit gebied.

Sinds oktober 2016 is in de voormalige bibliotheek aan de Wilhelminastraat in Bocholtz een unieke overzichtsexpositie te zien met het lokale archeologische vondstmateriaal.

Om deze mooie en bijzondere Romeinse historie de aandacht te geven die deze verdient, sloegen stichting SPQR en gemeente Simpelveld in 2013 de handen ineen. Er werden zowel lesprogramma’s over de Romeinse historie op regionale basisscholen aangeboden als een Romeins festival genaamd ‘Sempervivetum’ georganiseerd. De naam van het Romeinse festival verwijst naar één van de mogelijke benamingen voor Simpelveld in de Romeinse tijd.  Eens in de twee jaar wordt Bocholtz omgetoverd tot een waar Romeins dorp en kunnen bezoekers een kijkje nemen in het leven van toen op deze plek.