default logo

Lezingen

Tijdens Sempervivetum kun je niet alleen een bezoek brengen aan Romeinse nederzettingen of Romeinse soldaten. Je kunt ook meer leren over de Romeinse tijd tijdens de uiteenlopende lezingen van inspirerende sprekers. Er worden lezingen gehouden over o.a. het Romeins erfgoed uit de regio, en welke Romeinse ideeën, uitvindingen en gebruiken nog tot op de dag van vandaag gekend zijn.

 
Overzicht lezingen Sempervivetum 2017:

  • Lara Laken & Annet Both – De fresco’s van Villa Vlengendaal in Bocholtz (met workshop!)

Deze lezing over frescotechnieken wordt gegeven door twee frescodeskundigen en geeft zodoende een inleiding die zowel de breedte als de diepte in gaat. Annet Both, die zelf frescomaker is, geeft een korte samenvatting over deze Romeinse muurschildertechnieken, die in veel gebouwen, tot hier in Bocholtz toe, werden gebruikt. Aan de hand van plaatjes wordt uitgelegd hoe de Romeinen de frescotechniek hebben ontdekt, hoe zij het frescomaken tot grote hoogten hebben ontwikkeld en verfijnd en wat van hun verworvenheden tot in onze tijd nog wordt gebruikt. Lara Laken is de tweede verteller. Zij deed diepgaand onderzoek naar de schilderingen in de Romeinse Villa van Bocholtz-Vlengendaal en zal in in het bijzonder vertellen over technieken en fragmenten uit de villa. De lezing gaat vergezeld van meerdere workshops frescomaken waarin de deelnemers zelf, onder meer,  het typisch Romeinse `giallo antico’  (ofwel `fried-egg marble’) kunnen schilderen –  in frescouitvoering natuurlijk. 

  • Jona Lendering – ‘What have the Romans done for us?’

Wat beweegt re-enactors om zich een weekend lang uit te sloven om het publiek iets over de Romeinen te vertellen? Plezier, ongetwijfeld. Maar er is meer. De geschiedenis van de Oudheid is belangrijk. Niet alleen zijn er destijds allerlei dingen ontstaan en uitgevonden, niet alleen zijn bepaalde discussies voor het eerst gevoerd, maar het tijdperk oefent ook nog altijd invloed op ons uit. Dit geldt zeker voor een deugd die u wellicht niet meteen met de Romeinen associeert: hun bescheidenheid. Tot slot: al eeuwenlang denken Europeanen over de Oudheid en daarbij zijn de grondslagen gelegd voor de Reformatie, voor de Verlichting, voor het nationalisme, voor de evolutietheorie en voor twee wereldoorlogen. Wie de Romeinen niet belangrijk vindt, heeft iets niet begrepen.

Jona Lendering is webmaster van Livius.org, schrijft over de Oudheid in het NRC Handelsblad en is de auteur van verschillende boeken.

  • David De Clercq –  De rol van specerijen in Rome

De Europese handel van specerijen uit het Nabije en Verre Oosten wordt vaak toegeschreven aan de verschillende middeleeuwse wereldreizigers. Deze handel bestond al echter vele eeuwen. In deze presentatie tonen we aan dat specerijen niet enkel een 15de eeuws begrip zijn, maar dat deze al flink ingeburgerd zijn in Rome. Deze werden dan ook niet enkel binnen een culinaire context gebruikt, maar hebben een ingrijpende rol in de hele maatschappij. Aan de hand van verschillende gekende en minder gekende specerijen worden de verschillende aspecten van specerijen in Rome toegelicht.

  • Coen van Galen – Echtgenote of eigenares? De positie van Romeinse vrouwen en de sarcofaag van Simpelveld

Lange tijd is gedacht dat de dame die in de sarcofaag van Simpelveld werd begraven de geliefde echtgenote moest zijn geweest van de rijke eigenaar van de Romeinse villa Simpelveld-De Molt. Iemand had voor die mooie sarcofaag betaald en dat kon natuurlijk alleen een man zijn geweest. In deze lezing laat dr. Coen van Galen van de Radboud Universiteit Nijmegen zien dat dit niet zo hoeft te zijn: in de Romeinse tijd was het heel goed mogelijk dat de vrouw zelf de villa-eigenaar was. Ook is het goed mogelijk dat ze de sarcofaag voor zichzelf liet maken. Door de manier waarop Romeinen hun familieleven en bezit organiseerden, hadden Romeinse vrouwen een evengrote kans om een rijke grondbezitter te worden dan mannen. Coen van Galen laat u zien hoe Romeinse families georganiseerd werden en welke maatschappelijke consequenties dit had voor vrouwen. Ook gaat hij in op de vraag waarom de relatief sterke positie van Romeinse vrouwen zo lang onderbelicht is gebleven in ons beeld van de Romeinen.